demonstration at worker-occupied factory in ukraine

by Chris Kane

On 7 February a demonstration was held in Kherson in Ukraine in solidarity with the workers of the engineering plant now under workers occupation. Many workers came from other factories in Kherson and activists from left organisations in Ukraine. The workers occupied the engineering plant in opposition to redundancies and elected a workers council which is now in control of the factory.

Click here for an earlier report outlining the dispute.

khersondemo2

Send messages of support for the workers at the factory: solydarity.ksmz@gmail.com

And to the coordinating committee in support of the occupation: rabochiy_komitet@googlegroups.com

More photos below:

khersondemo5

khersondemo3

khersondemo4

khersondemo1

2 thoughts on “demonstration at worker-occupied factory in ukraine

 1. Платформа “Комуни”
  Ми – комуністи: ми боремося за нове самокероване суспільство, що базується на колективному володінні засобами виробництва та розповсюдження та економіки, що організована не для виробництва на потреби ринку, але для добробуту людства та гармонійно з нашим природним середовищем. Комунізм скасує систему найманої праці так що наша спроможність до роботи більше не буде товаром, що продається наймачу; це буде справді безкласове суспільство; не буде ніякої держава, у цих самокерованих працівників не буде ніяких менеджерів або начальників .
  Ми – інтернаціоналісти: ми прагнемо до найбільшого можливого співробітництва з комуністами у інших країнах; ми будуємо солідарність з робітничими рухами всього світу; ми проти будь-яких кордонів та перешкоджанню іміграції; та ми безумовно підтримуємо право націй на самовизначення.
  Ми знаємо, що комунізм може бути побудований тільки знизу, через самоорганізацію працівників. Ця концепція комунізму не має нічого спільного з підробним “соціалізмом” сталіністського державного планування у колишньому СРСР, потогінними виробництвами Китаю, та соціал-демократичним “гуманним” капіталізмом . Ніяка нація в світі сьогодні не є комуністичною, ніде економіки наразі не управляється працівниками. Зазначені вище моделі “соціалізму” довели свою повну нежиттєздатність, підтримуючи, а у багатьох випадках і підсилюючи відсутність самовизначення робітничого класу. Немає ніякого особливого зв’язку між соціалізмом та націоналізацією з боку держави, яка просто заміняє одну групу менеджерів іншою; разом з цим у сьогоднішній повсякденній боротьбі ми пропонуємо боротьбу за введення робочого контролю „тут і зараз” як підготовчий крок до реального робочого самоуправління та колективної власності.
  Ми є найбільш стійкими прибічниками соціального визволення у всіх його формах. Ми боремось проти статевих репресій, сексизму та гомофобії та виступаємо за сексуальне визволення; ми стоїмо в авангарді антирасистської та антифашистської боротьби; ми проти будь-яких обмежень свободи слова та вільного культурного вираження. Ця боротьба не є якимось додатком до боротьби робітничого класу, але є основою боротьби за демократію та свободу людства.

  Ми знаємо, що для робітничого класу неможливо боротися за побудову комуністичного суспільства, якщо він не може контролювати свої власні організації: ми підтримуємо рухи рядових працівників проти бюрократів, які панують в профспілках та лівих партіях; ми за відкритість та демократію у робітничому русі.

  Ми не маємо богів, навіть революційних. Ми відхиляємо практику використання робіт того чи іншого соціаліста минулих років як „священних текстів”, які, неначе євангелія, можуть “відкривати істину”. “Традиції”, до яких апелюють традиційні ліві групи, є універсально аісторичними та анахронічними, та використовуються заради створення історичної легітимізації, а не критичного вивчення та отримання уроків з минулого.
  Ми вважаємо, що поразки робітничого руху за останні три десятиріччі; занепад лівих та абсолютна бідність їх ідей та гасел; їх розрив з класовою політикою; та сектантство груп, що конкурують за перевагу їхньої власної кампанії та так званих проектів об’єднання; є свідченнями потреби в докорінному переосмисленню лівого проекту перебудові робітничого руху.

  Like

 2. Solidarity statement:

  Любі Робітників Херсон Заводу Техніки,

  ми посилаємо вам привітання з газети Комуни, надрукована у Британія профспілки та комуністи. Старий тоталітарний комунізм та новий глобальний капіталізм вийшли з ладу, у Британія, та через працівників Європи робляться щоб платити за кризу викликану глобальним капіталом. У Британія, надто працівники опиралися впливає на економічного спаду попиту з страйками. Беручи контроль вашої фабрики українські працівники забезпечують приклад до всіх працівників у як кинути виклик наймачам. У працівниках Англії нещодавно забезпечили головну перемогу над наймачами. Ми що скоро ви також досягнете ваших цілей.
  Перемога до Херсон окупації! Солідарність завжди!

  Комуни

  Dear Workers of the Kherson engineering factory

  We send you greetings from the newspaper The Commune, published in Britain by trade-unionists and communists. The old totalitarian communism and new global capitalism failed: in Britain and across Europe, the workers are being made pay for the crisis of global capital. In Britain, workers have also been resisting the impact of the recession with strikes. In taking the control of your factory, Ukrainian workers have provided an example to all workers on how to challenge the employers. In England recently workers have secured a significant victory over the employers. We hope that soon you will achieve your goals.

  Victory to the Kherson occupation! Solidarity forever!

  The Commune

  Like

Comments are closed.